uk

Інспекційні відвідування Держпраці поза законом. Наслідки.

Джерело: АгроPro

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду у справі № 640/17424/19 від 14.09.2021 р. було визнано нечинною постанову КМУ від 21.08.2019 р. № 823 «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» (далі – Постанова № 823).

Відповідно, нечинними є затверджені нею Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю (далі – Порядки).

Нормативно-правовий акт втрачає чинність повністю або в окремій його частині з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду (ч. 2 ст. 265 Кодексу адміністративного судочинства України).

Отже, починаючи з 14 вересня 2021 року Постанова № 823 та Порядки є нечинними. У зв’язку з цим у суб’єктів господарювання виникають питання щодо перевірок Держпраці в період з 14.09.2021 р. до затвердження нових Порядків. Розглянемо основні з них.

Чи можуть органи Держпраці здійснювати перевірки?

Так, можуть.

З 14.09.2021 р. органи Держпраці можуть здійснювати контрольні заходи виключно у порядку, визначеному Законом від 05.04.2007 р. № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 877).

Отже, в період до затвердження нових Порядків Держпраці має право здійснювати планові та позапланові перевірки за наявності підстав та дотриманням процедур, передбачених цим Законом.

Чи має Держпраці застосовувати норми Конвенції Міжнародної організації праці № 129 від 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві (далі – Конвенція № 129) при перевірці сільгосппідприємств?

Дійсно, Закон № 877 поширюється на перевірки у сфері праці з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами (ч. 4 ст. 2 Закону № 877).

Конвенція № 129 ратифікована Законом України від 08.09.2004 р. Вона передбачає можливість здійснення перевірок з питань праці в сільському господарстві. При цьому ст. 16 встановлені фактично необмежені права інспекторів щодо здійснення таких перевірок. Однак Конвенція № 129 не встановлює порядок здійснення перевірок.

Таким чином, з 14.09.2021 р. під час здійснення перевірок сільгосппідприємств інспектори Держпраці мають керуватися лише нормами Закону № 877.

Водночас інспекційні перевірки щодо виявлення неоформлених трудових відносин у сільському господарстві можуть бути здійснені лише за наявності підстав, передбачених ст. 6 Закону № 877. Стаття 6 Закону № 877 розширювальному тлумаченню не підлягає.

Що буде з перевірками, які розпочались у період чинності Постанови № 823?

Повноваження на здійснення перевірки втрачаються з моменту втрати чинності нормативно-правовим актом, яким вони були передбачені. Аналогічну думку виклав Окружний адміністративний суд м. Києва в рішенні від 11.02.2020 р. у справі № 320/4694/19.

Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Отже, будь-яке порушення порядку здійснення перевірки чи відсутність правових підстав для її проведення свідчить про визнання рішення, прийнятого за її результатами, незаконним. Таку саму позицію сформульовано у постанові Верховного Суду від 23.06.2021 р. у справі № 805/3068/17-а.

Тобто з 14.09.2021 р. Держпраці фактично не має можливості завершити перевірки, розпочаті до цієї дати на підставі Постанови № 823. А в разі прийняття рішення за такими перевірками суб’єкт господарювання може оскаржити ці рішення до суду, мотивуючи незаконністю їх прийняття.

Чи є автоматично недійсними рішення (постанови про застосування штрафів, приписи тощо) Держпраці, прийняті до 14.09.2021 р.?

Ні, такі рішення не є автоматично недійсними. На жаль, позиція судів на сьогодні така: якщо перевірка здійснена і рішення за її результатами прийнято під час дії нормативного акта (Постанови № 823), то ці рішення є правомірними. Для визнання результатів перевірки неправомірними суб’єкт господарювання може звернутися до адміністративного суду і спробувати оскаржити їх у загальному порядку. Але передбачити рішення суду в такій справі складно.