uk

Легалізація українських переселенців у Польщі

У середу Сейм ухвалив Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни. Спеціальний закон регулює, зокрема, питання щодо законності перебування українських громадян у Польщі, а також наданої їм допомоги. За законопроект проголосували 439 депутатів, 12 були проти, троє утрималися.

Кого стосується Закон

Стаття 1 Закону Республіки Польща «про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни» встановлює конкретні правила легалізації перебування громадян України, які в’їхали на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з воєнними діями, які ведуться на території цієї держави, а також громадян України що мають Карту Поляка, та які приїхали до Польщі з найближчою родиною у зв’язку з воєнними діями.

Коли в Законі йдеться про громадянина України, під цим також розуміється подружжя громадянина України, що не має українського громадянства, у випадку якщо він (вона) прибули на територію Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з воєнними діями в Україні.

Дія Закону не поширюється на громадян України, які мають:

а) дозвіл на постійне проживання;

  1. b) дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу,

в) дозвіл на тимчасове проживання,

г) статус біженця,

  1. e) додатковий захист,
  2. f) згоду на толерантне перебування;

а також на громадян України, які:

а) подали заяву про міжнародний захист в Республіці Польща або від імені якої подано таку заяву,

б) заявили про свій намір подати заяву про міжнародний захист у Республіці Польща відповідно до ст. 28 або ст. 61 Закону від 13 червня 2003 р. про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща.

Процедура отримання статусу

Якщо громадянин України, зазначений у ст. 1, легально в’їхав на територію Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року та заявляє про намір перебувати на території Республіки Польща, його перебування на цій території вважається законним строком на 18 місяців з 24 лютого 2022 року.

Головний комендант прикордонної служби зобов’язаний вести реєстр громадян України в системі ІКТ прикордонної служби. Якщо в’їзд громадянина України не був зареєстрований прикордонниками, даний громадянин України зможе самостійно зареєструватися в тому населеному пункті, куди його доставили протягом 60 днів з моменту в’їзду в Польщу. Для цього необхідно подати відповідну заяву до  будь якого міського органу влади. Також, на підставі заяви, поданої до міського органу влади, громадянину України надається номер PESEL.

Заява має включати в себе наступні дані:

 1) ім’я (імена);

2) прізвище;

3) дівоче прізвище (за наявності);

 4) громадянство;

5) ім’я матері неповнолітнього, якщо це підтверджено документально;

6) прізвище матері неповнолітнього, якщо це підтверджено документально;

7) ім’я батька неповнолітнього, якщо це підтверджено документально;

8) прізвище батька неповнолітнього, якщо це підтверджено документально;

9) PESEL номери батьків (за наявності);

10) дата народження;

11) місце народження;

12) країна народження;

13) стать;

14) дата в’їзду на територію Республіки Польща;

15) дата подання заяви;

16) інформація про те, чи були зібрані відбитки пальців;

Також заява може містити наступну інформацію:

1) адреса електронної пошти;

2) номер мобільного телефону;

3) згоду на:

а)внесення даних, зазначених у пунктах 1 або 2, до реєстру контактних даних, зазначених у ст. 20 Закону від 17 лютого 2005 р. про комп’ютеризацію діяльності суб’єктів, які виконують державні завдання;

б) підтвердження довіреного профілю (Profil Zaufany).

До заяви додається фотографія встановленого зразка.

Головний комендант прикордонної служби вносить дані до реєстру протягом 30 днів з дня подання органами місцевого самоврядування інформації про подання відповідної заяви.

Заява подається особисто за місцезнаходженням органу місцевого самоврядування у письмовій формі у паперовому вигляді з розбірливим власноручним підписом, заповнюється заявником або працівником цього органу на підставі даних, наданих заявником.

Особі, яка користується тимчасовим захистом на території Польщі, керівник органу місцевого самоврядування видає довідку про підтвердження тимчасового захисту.

На підставі яких документів проводиться ідентифікація особи

Підтвердження особи проводиться на підставі проїзного документа, карти поляка або іншого документа з фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу, а для осіб віком до 18 років також документа, що підтверджує народження,

Підтвердження особи може здійснюватися на підставі документа, визнаного недійсним, якщо він дає змогу ідентифікувати особу.

У разі відсутності документів, заявник подає декларацію під страхом кримінальної відповідальності за подання неправдивої декларації.

Копія документа, на підставі якого проведено ідентифікацію зберігається у відповідному міському органі влади разом із заявою. ОРИГІНАЛ ДОКУМЕНТУ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ПРОВЕДЕНО ІДЕНТИФІКАЦІЮ ЗАЛИШАЄТЬСЯ У ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ.

Дозвіл на роботу

Громадяни України, перебування яких відповідно до нових правил вважатиметься законним, матимуть ряд прав.  Їм автоматично надається право працювати та території Польщі. Працевлаштовані громадяни України повинні будуть повідомити про цей факт відповідний Центр Зайнятості протягом 7 днів. Також передбачається, що громадяни України зможуть зареєструватися в Центрі Зайнятості та отримати статус безробітного чи особи, що знаходиться в пошуку роботи.

Соціальна допомога

Українські громадяни, які втікають від війни, перебування яких буде вважатися законним відповідно до положень закону зможуть скористатися багатьма соціальними пільгами за умови відповідності критеріям, що вимагаються. Закон передбачає, що в разі неповної сім’ї (навіть якщо до Польщі приїхала лише мати з дітьми, а батько залишився в країні воювати на війні), люди, які не приїхали до Польщі, не будуть зараховані до складу сім’ї, а тому не буде враховано їх доходи.

Громадяни також матимуть право на одноразову грошову допомогу, зокрема на витрати на харчування. Це 300 злотих для кожного члена сім’ї. Закон також передбачає надання додаткової продовольчої допомоги, безкоштовну психологічну допомогу, а також доступ до допомоги лікаря, стоматолога, медсестри чи акушерки та низку інших рішень, необхідних для громадян України.

Також Законом передбачається доступ до освіти та можливість фінансової підтримки органів місцевого самоврядування з державного бюджету або, наприклад, виділення вчителю – за його згодою – більше годин, ніж зазначено у картці вчителя.

Можливість виїзду за кордон

Громадянин України, що отримав тимчасовий захист на території Польщі має право на безперешкодний перетин внутрішніх кордонів ЄС та шенгенської зони з метою туристичної поїздки. Право на працевлаштування громадянина України та соціальні пільги передбачені Законом надаються виключно на території Польщі. Після перетину кордону з Україною тимчасовий захист може бути анульований за рішенням Головного коменданта прикордонної служби.