uk

Ліки від КІК. Що таке корпоративний інвестиційний фонд

Джерело: НВ

17 грудня Верховна Рада прийняла в другому читанні проект закону про перенесення термінів введення правил КІК. Це означає, що у бізнесу з’являється ще рік, щоб встигнути навести лад у своїх іноземних холдингах.

У світлі прийняття правил КІК бізнесмени змушені будуть не лише задекларувати в Україні всі свої іноземні холдинги та інші офшорні «гаманці», а й надати їхню звітність і, можливо, платити податки з доходів, отриманих цими іноземними компаніями.

КІК, як і COVID — це реальність, з якою необхідно змиритися і навчитися жити далі. Податки платити потрібно — і ця теза не терпить заперечень. З прийняттям BEPS вже не виникає питання де платити податки — корпоративні податки повинні сплачуватися в країні ведення бізнесу і отримання доходу, а персональні — в країні проживання, податкової резидентності. Залишаються питання скільки й коли. І якщо раніше рішення цих питань бізнес знаходив у реєстрації іноземних пірамідальних структур, то зараз, з урахуванням мінливих підходів, увагу звернуто на національні інструменти — корпоративні та пайові інвестиційні фонди.

Корпоративні плюшки

Корпоративний інвестиційний фонд (КІФ) — це юридична особа у формі акціонерного товариства. КІФ не відповідає за зобов’язаннями акціонерів, і акціонери не несуть відповідальність за боргами КІФу.

Діяльність КІФ може бути спрямована виключно на спільне інвестування та отримання доходу від такого інвестування — фактично аналог pure holding company.

Контроль за випуском і рухом акцій між учасниками здійснює депозитарна установа, сертифікована НКЦПФР. Так нівелюється можливість неузгодженої зміни акціонерів КІФу і з’являється більш надійний захист від внутрішніх і зовнішніх рейдерських захоплень, ніж акції офшорної компанії або корпоративні права ТОВ.

Керує КІФом ліцензована компанія з управління активами (КУА), яка діє на підставі строкового договору. Повноваження КУА суворо регламентовано Законом і додатково обмежуються Наглядовою Радою. Завдяки цьому акціонери і бенефіціари фактично централізовано здійснюють контроль діяльності структурованого холдингу.

КІФ має сувору звітність і щорічно проводить аудит своєї діяльності, включаючи аудит всього майна і структур, які входять до складу його активів. Це дозволяє вести облік всіх структур бізнесу консолідовано, а за необхідності — документально підтвердити майновий стан акціонерів і бенефіціарів.

Податкові плюшки

Законом передбачено особливий режим оподаткування — 0% податок на прибуток, отриманий від активів КІФу, зокрема від продажу його активів. Від оподаткування звільняються кошти спільного інвестування, тобто кошти, внесені засновниками, засоби й активи, залучені від інших учасників і акціонерів, а також доходи, нараховані або отримані від таких активів або від їх продажу. Фактично КІФ, так само як і офшорний холдинг, не платить податок на прибуток, отриманий від своїх активів у вигляді дивідендів, відсотків або роялті.

КІФ дозволяє вільно перерозподіляти фінансові потоки між своїми дочірніми структурами, наприклад, — надавати позики, якщо володіє хоча б 10% в капіталі компанії.

Інвестиційні плюшки

КІФ може інвестувати як в Україні, так і за її межами. А це означає, що КІФ може володіти акціями та корпоративними правами іноземних компаній (якщо тільки вони не в списку офшорних зон КМУ або FATF і не зареєстровані в країні агресора).

Якщо щодо фізичних осіб встановлено межі на іноземні інвестиції в розмірі 100 тисяч євро на рік, то КІФ може інвестувати до 2х мільйонів євро на рік — це сума, на яку дозволено купувати іноземну валюту і перераховувати для інвестування поза Україною.

Плюшки для акціонерів і бенефіціарів

КІФ — це акціонерне товариство, а значить при виплаті дивідендів своїм акціонерам-фізичним особам зобов’язаний нарахувати, утримати та сплатити до бюджету податок на дохід фізичних осіб (ПДФО) від імені і за рахунок цієї фізичної особи. Значить акціонеру не потрібно додатково декларувати отримані дивіденди і подавати щорічну декларацію, за нього це зробить емітент — КІФ. Ставка податку (ПДФО), який КІФ утримає і перерахує державі, — 9%, тобто така ж, як якщо б акціонер або бенефіціар отримував дивіденди від офшорної холдингової компанії.

КІК плюшки

КІФ може інвестувати за кордон і володіти корпоративними правами й акціями іноземних компаній. В такому разі, в рамках 466 закону КІФ буде вважатися контролюючою особою щодо іноземних компаній, якими він володіє. Тоді зобов’язання щодо декларування та звітності будуть виникати не у кінцевих бенефіціарів, а безпосередньо у фонду, яким управляє КУА. Якщо, наприклад, в пулі активів КІФу будуть пасивні компанії, за якими скоригований прибуток підлягає оподаткуванню в Україні, сам момент сплати податків можна відстрочити, поки КІФ не прийме рішення про виплату дивідендів акціонерам.

Іноземний холдинг — це зручно, але лише частково, якщо бізнес і активи локалізовані в різних країнах, і бенефіціару необхідно перерозподіляти міждержавні фінансові потоки. Але якщо бізнес здебільшого знаходиться в Україні та прив’язаний до українських активів і ресурсів, якщо бенефіціар і його сім’я здебільшого частині проводить час в Україні, — то вершину його структури доцільно розмістити в Україні, і КІФ — хороший інструмент.