uk

Право постійного користування земельною ділянкою. Що змінилося для фермерських господарств?

Джерело: Закон і Бізнес

Право постійного користування земельною ділянкою. Що змінилося для фермерських господарств?

Минулого року Велика Палата Верховного Суду відступила від правових позицій ВСУ та зробила ряд важливих висновків, чим кардинально змінила правозастосовну практику з розгляду питань, що стосуються права постійного користування земельною ділянкою, які були в свій час надані фізичним особам – засновникам для цілей створення ФГ.

Титул постійного користування землею для багатьох українських фермерських господарств знайомий не з чуток. До 01 січня 2001 року для того, щоб заснувати власне фермерське господарство, власнику треба було оформити відповідне право користування земельною ділянкою і лише після того засновник міг зареєструвати фермерське господарство (далі – ФГ) як юридичну особу.

Право постійного користування земельною ділянкою – це безстрокове право особи володіти і користуватися земельною ділянкою державної (комунальної) власності, яка раніше була передана цій особі для цілей створення (ведення) фермерського господарства.

Це право за своєю конструкцією дуже нагадує право власності, однак ключова відмінність титулу постійного користування від права власності полягає у тому, що у постійного користувача земельної ділянки відсутня правомочність з розпорядження земельною ділянкою (право продавати, дарувати, передавати в спадок та ін.).

Все змінилося з прийняттям нового Земельного кодексу України (після 01.01.2001 року). З цього моменту фізичні особи були обмежені в набутті права постійного користування на земельні ділянки державної (комунальної) власності, а таке право мали лише державні (комунальні) підприємства, установи та організації.

Крім того, законодавець мав на меті зобов’язати постійних землекористувачів до 01.01.2008 року переоформити право постійного користування на право оренди, однак ця ініціатива завершилися визнанням Конституційним Судом України цих положень неконституційним (рішення КСУ від 22.09.2005 у справі №1-17/2005, за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05).

Титул постійного користування земельною ділянкою зберігся у фізичних осіб – засновників ФГ, продовжив своє існування та зберігся у первісному вигляді в наш час.

Як було з підходом ВСУ до правозастосовної практики з питань постійного користування землею до 2020 року?

Донедавна відповідь на питання: чи може переходити право постійного користування земельною ділянкою до іншої особи, у тому числі у порядку спадкування за законом була однозначною – ні, право постійного користування не переходить до іншої особи та не може успадковуватися! Цей підхід до правовідносин ґрунтувався на тому, що право постійного користування земельною ділянкою не передбачає наявності у фізичної особи-користувача права на розпорядження землею (продаж, дарування, передача в спадок і т.д.), а тому постійне користування припиняється одночасно зі смертю фізичної особи – засновника ФГ.

Ідентичну позицію займав Верховний Суд України (Верховний Суд) при розгляді справ про визнання права постійного користування на земельні ділянки в порядку спадкування за законом (постанови Верховного Суду України від 05.10.2016 у справі №6-2329цс16, за посиланням: № https://reyestr.court.gov.ua/Review/61942656; від 23.11.2016 у справі № 6-3113цс15 за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/63213030).

Що змінилося з підходом ВС до правозастосовної практики з питань постійного користування землею?

Не так давно Велика Палата Верховного Суду (далі – ВП ВС) в постанові від 23.06.2020 року у справі № 179/1043/16-ц (за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90458957) відступила від правових позицій ВСУ та зробила ряд важливих висновків, чим кардинально змінила правозастосовну практику з розгляду питань, що стосуються права постійного користування земельною ділянкою, які були в свій час надані фізичним особам – засновникам для цілей створення ФГ.

По-перше, ВП ВС зазначила, що для реєстрації юридичної особи ФГ засновнику необхідно було попередньо оформити право постійного користування земельною ділянкою для створення селянського (фермерського) господарства. Таким чином оформлення права постійного користування земельною ділянкою передувало створенню та реєстрації ФГ як юридичної особи. Тобто, з моменту державної реєстрації селянського (фермерського) господарства як юридичної особи відбувається автоматичний перехід права постійного користування земельною ділянкою до ФГ.

По-друге, з урахуванням того факту, що до ФГ в автоматичному порядку переходить право постійного користування земельною ділянкою, а тому таке право не може вважатися припиненим зі смертю засновника цього ФГ, не входить до складу спадщини та не може бути успадкованим спадкоємцями.

Як ФГ можуть використати нову правозастосовну практику ВС?

Враховуючи правову позицію ВП ВС у справі № 179/1043/16-ц, постійні користувачі земельних ділянок для створення (ведення) ФГ отримали можливість зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно перехід права постійного користування земельними ділянками від фізичних осіб – засновників до ФГ як юридичної особи.

Опція по зміні особи постійного користувача земельної ділянки з фізичної особи – засновника ФГ на ФГ як юридичну особу, дозволить мінімізувати ризики користування та переходу права постійного користування на земельну ділянку та убезпечить ФГ від потенційних судових спорів з органами державної влади (місцевого самоврядування) щодо визнання права постійного користування на земельну ділянку.