uk

Рейдерство в 2021 році. Аналіз судової практики

Джерело: Ліга БІЗНЕС

Будь-яка криза спричинює настання негативних явищ, що пов’язані з порушенням охоронюваних законом прав та інтересів. Наслідки пандемії ще довгий час будуть відчуватися як в соціальній сфері, так і в бізнесі, а тому час приділити увагу питанню захисту бізнесу в умовах переходу від карантинного до пост-карантинного періоду.

Ослаблення комерційного захисту стало закономірним наслідком спаду розвитку глобальної бізнес-системи, адже наразі більшість сил спрямовується на загальну здатність функціонування, а ніж на протидію незаконним зазіханням з боку правопорушників.

При цьому, протидія рейдерству не може бути передчасною, адже побудова захисту повинна бути ще до настання атаки. У боротьбі за власність переможцем виходить найпідготовленіший гравець.

Статистика

Як зазначається на онлайн-платформі Opendatabot за 2021 рік зафіксовано 322 нові рейдерські атаки при тому, що у 2020 їх відбулося 849. Відповідно до інформації зі згаданого ресурсу з усіх вказаних випадків за 2021 рік лише 101 справа була передана до суду.

Цей сервіс досліджує та порівнює дані з відкритих реєстрів та виводить статистику по кількості випадків рейдерства. Аналіз здійснюється за «рейдерськими» статтями, які залежно від супутніх обставин можуть бути:

  • 2051 КК – Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців;
  • 206 КК – Протидія законній господарський діяльності;
  • 2062 КК – Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації.

Проте, робити висновки, ґрунтуючись лише на аналізі відкритих проваджень, – не єдиний шлях для розуміння ситуації щодо протиправного вилучення майна.

По-перше, це пов’язано з тим, що поновлення порушених прав не завжди здійснюється за допомогою звернення до правоохоронних органів. Більше того, кваліфікація злочинів може відбуватися не тільки за «рейдерськими» статтями. Через відсутність єдиного підходу щодо кваліфікації кримінальних правопорушення та відмінності у кваліфікаційних діях винних осіб, злочин може розглядатися і як шахрайство, і як привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем чи як підробка документів.

Також, протиправне захоплення, крім подання заяви про кримінальне правопорушення, спричинює звернення до суду з адміністративним чи цивільним позовом та до Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Мін’юсті зі скаргою на дії чи бездіяльність державного реєстратора. Головним фактором цього є те, що для суб’єкта господарської діяльності пріоритетною метою все ж таки залишається скасування реєстраційної дії, а не притягнення до відповідальності винних осіб.

Так, відповідно до оприлюднених відомостей кількість розглянутих скарг у сфері державної реєстрації, поданих до Колегії при Мін’юсті з 4 січня по 7 липня 2021 року, становить 1961 скарги. При цьому, необхідно враховувати, що у вказаному переліку наявна певна кількість відмов у зв’язку з тим, що Колегією вже розглядається скарга з того самого питання.

Для порівняння необхідно зазначити, що за весь 2020 рік цією ж Колегією було розглянуто 2694 скарги відповідно до офіційних відомостей вказаного органу. Це могло б свідчити про збільшення рейдерських випадків, проте на кількість поданих заяв міг вплинути початок карантинних обмежень навесні та безліч інших суб’єктивних чинників протягом року.

Ще одним інструментом у боротьбі проти рейдерства, роботу якого також необхідно враховувати при дослідженні, може слугувати подання звернень до Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту інвесторів. Так, зокрема, відповідно до оприлюдненого звіту Комісія, співпрацюючи з вищевказаною Колегією при Мін’юсті, змогла допомогти іноземній компанії «APPLE HILLS INVESTMENTS LIMITED» скасувати незаконну зміну дирекції та учасника товариства.

Як вбачається з вищенаведеного, аналіз поданих заяв та скарг до будь-якого з зазначених органів може дати лише приблизну оцінку щодо кількості справжніх рейдерських захоплень.

По-друге, все ж таки потрібно розуміти, що «рейдерством» почали називатися будь-які як законні, так і незаконні дії щодо відчуження власності.

Будь-який корпоративний конфлікт може спричинити подання безлічі заяв та скарг навіть без наявних на те підстав. Іноді звернення до правоохоронних органів пояснюється бажанням заявників посилити своє становище або, навпаки, погіршити позицію конкурента чи партнера. Тема рейдерства стає інструментом зловживань з боку суб’єктів господарської діяльності.

Потрібно розуміти, що хоч рейдери завжди переслідують приватні інтереси, проте іноді можуть діяти від імені держави. Цим пояснюється те, що деяка кількість скарг та заяв просто не доходить до необхідної установи. Крім того, вказані дії державних службовців часто кваліфікують як перевищення службових повноважень, що також не вносить ясність у статистику.

Яскравим прикладом державного рейдерства може слугувати так звана справа «Ашану», в якій Агентство з розшуку та менеджменту активів без отримання згоди в ухвалі слідчого судді про накладення арешту та без повідомлення самого власника земельних ділянок реалізувало майно на публічних торгах сумнівній компанії ТОВ  «ПЕЛУЧО». Актив було відчужено за ціною в 8,7 мільйонів, хоча попередньо ці 27  гектарів були придбані за 242 мільйони гривень. Наразі судовий спір ще триває, а висновок щодо законності продажу земельних ділянок ТОВ «Ашан» потрібно очікувати вже від Верховного Суду.

Для розуміння рейдерської дійсності не можуть залишитися поза увагою дані Міжнародного індексу прав власності (IPRI), який спрямований на оцінку правового та політичного середовища та їх впливу на права власності. Дана статистика заснована на дослідженнях Property Rights Alliance, який оцінює позицію країни з огляду на:

  • правове та політичне становище країни (неупередженість та незалежність судової влади, ефективність правоохоронних органів, рівень корупції та політична стабільність );
  • права на фізичну власність (рівень захисту права власності та його недоторканість, система реєстраційних органів );
  • права на інтелектуальну власність (захист прав інтелектуальної власності та кількість його порушень, захист патентного права ).

На основі отриманих даних організація формує рейтинги за школою від 1 до 10. Так, у 2020 році Україна з індексом у 4.466 зайняла 105 місце з 129 серед досліджуваних країн у сфері захисту права приватної власності, що на 4 місця вище ніж у 2019 році.

Звісно, що для остаточних висновків необхідно очікувати нових відомостей від вказаної організації вже за 2021 рік. Проте варто зазначити, що повністю спиратися на вказане дослідження в огляді тенденцій рейдерства не варто, адже вітчизняну статистику значно псує наявність великої кількості порушень авторського права, зокрема «піратства».

Тенденції судової практики

Загалом суди підтримують позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену в постанові від 17.06.2020 у справі №  826/10249/18, про те, що позови з вимогою про скасування державної реєстрації повинні розглядатися в порядку цивільного або господарського судочинства залежно від суб’єктного складу сторін у випадку направлення позову на поновлення права власності.

Свою позицію Велика Палата обґрунтовує відсутністю юридичних наслідків у реєстраційного запису про припинення юридичної особи у разі, якщо була порушена процедура ліквідації юридичної особи. Зокрема, порушення вбачається у прийнятті відповідного рішення на підставі сфабрикованих документів чи неправдивих відомостей або ж особою, яка не мала на це повноважень.

Таким чином, Суд приходить до висновку, що дані спори стосуються встановлення цивільної правоздатності та господарської компетенції, що виходить за межі публічно-правових відносин, передбачених адміністративним законодавством.

Крім того, у вказаній Постанові зазначається, що державний реєстратор не наділений владними повноваженнями щодо заявника та не здатен керувати його поведінкою, тобто не виконує публічно-владні управлінські функції, що не відповідає суб’єктному складу адміністративного судочинства.

Суди підтримують вказану позицію, тому потрібно обачно ставитися до оскарження дій державних реєстраторів та приділяти достатню увагу юрисдикції судів, адже недотримання вказаних положень буде спричинювати втрату цінного часу через відмову у відкритті адміністративного провадження.

Актуальним судовим висновком, на який у цьому році в своїх рішеннях також посилалися велика кількість судів, можна назвати постанову Великої Палати Верховного Суду від 06.11.2019 у справі № 826/3051/18. У вказаному рішенні Суд також наголосив на приватноправовому характері спорів щодо скасування рішення про державну реєстрацію та вказав на належного відповідача у подібних ситуаціях.

Так, позов потрібно подавати проти особи, щодо якої оспорюється право власності на майно та відомості про яку внесені до Державного реєстру. При цьому, залучення державного реєстратора не є обов’язковим, адже рішення у справі не тягне зміни його прав чи обов’язків та не змінює характер спірних правовідносин. Крім того, необхідно звернути увагу, що нотаріус чи реєстратор буде зобов’язаний виконувати рішення суду навіть без його залучення до участі у справі.

Дана позиція також обґрунтовується тим, що розгляд справи про скасування державної реєстрації активів, що належать одній особі за зверненням іншої саме в адміністративному процесі не зможе повноцінно виконати завдання судочинства та забезпечити неупереджений та повноцінний розгляд справи.

Оскільки наразі судовий захист є одним з найпопулярніших засобів протидії рейдерству, то його використання без вказаних висновків буде просто неефективним, про що свідчать відповідні судові рішення.

Насправді, головне розуміти, що навіть при відсутності офіційних випадків рейдерських атак власники бізнесу та іншого майна повинні завжди бути готовим до захисту.

Незаперечним є факт наявності проблеми протиправного захоплення не тільки підприємств чи корпоративних прав, а й усіх видів активів.

Не варто очікувати на вирішення проблеми з боку держави, оскільки власникам потрібно діяти вже зараз та завчасно запроваджувати захист власного майна за допомогою усіх можливих правових механізмів.