uk

Резиденти «Дія.Сіті»: критерії відбору потребують удосконалення

Джерело: Mind.ua

Майже щоденно реєстр «Дія.Сіті» поповнюється новими резидентами. Так, напередодні до нього включено ще 6 компаній, і їхня загальна кількість відтепер становить 695 резидентів. Разом із тим критерії відбору останніх мають певні недоліки, про які Mind розповів у матеріалі «44,5% резидентів на ПнВК, бум відкриття нових ІТ-бізнесів під час великої війни, «ліві» та пов’язані з рф фірми: як росте «Дія.City». Сьогодні ж розповімо про принади та недоліки цього статусу і про те, як його розглядають у контролюючих органах. 

Вимоги до резидентів «Дія.Сіті»

Коли особа подає заяву про набуття статусу резидента «Дія.Сіті», вона вказує про себе основні реєстраційні дані:

  • найменування, ідентифікаційний код, телефон, адресу електронної пошти;
  • кількість членів органів заявника;
  • ідентифікаційні та паспортні дані керівника / головного бухгалтера / членів виконавчого та інших органів заявника;
  • ПІБ представника, що звертається від імені заявника, та підставу для звернення

Також кандидат у резиденти «Дія.Сіті» зобов’язується, що він у встановлений строк відповідатиме вимогам до резидентів «Дія.Сіті», передбаченим пунктами 2–4 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні». Це стосується вимог щодо розміру середньомісячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам у розмірі, не меншому еквівалента 1200 євро та середньооблікової кількості таких фахівців за підсумками кожного календарного місяця на рівні 9 осіб, що мають бути досягнуті не пізніше наступного календарного місяця за місяцем набуття статусу резидента.

Особа обіцяє також, що сума її кваліфікованого доходу за перші 3 календарних місяці, наступних за місяцем набуття статусу резидента «Дія.Сіті», становитиме не менше 90% її загального доходу за цей період, так само, як і за кожний календарний рік перебування у такому статусі.

Якщо особа реалізує своє право на звернення для набуття статусу резидента «Дія.Сіті» на підставі ч. 3 ст. 5 закону, вона відповідне зазначає це в заяві і вказує розмір свого доходу за попередній календарний рік.

Закон дозволяє резиденту «Дія.Сіті» не відповідати всім вимогам ч. 1 ст. 5 закону, але не довше ніж до 31 грудня наступного після набуття статусу резидента року.

При цьому особа обовʼязково повинна мати у статуті та/або у ЄДР кваліфіковані види діяльності згідно із законом, не мати обставин, які виключають резидентство відповідно до ч. 2 ст. 5 закону, а також у встановлений строк досягти 90-відсоткової частки кваліфікованого доходу у складі загального.

Такий кандидат у резиденти повинен бути зареєстрований як юридична особа не раніше ніж за 24 місяці до дати подання заяви, а розмір його доходу, отриманого у будь-якій формі у попередньому, поточному та наступному роках відповідно не має перевищувати 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Усі особи, що подають заяву, мають задекларувати відсутність обставин, які унеможливлюють їхнє резидентство в «Дія.Сіті».

Види діяльності, що дозволяють стати резидентом «Дія.Сіті»

Щодо видів діяльності, то в заяві особа має вказати ті, які вона планує здійснювати як резидент «Дія.Сіті». При цьому у формі заяви наведені узагальнені формулювання з ч. 4 ст. 5 закону, навпроти яких можна проставити позначку. А також є місце для зазначення інших видів діяльності, визначених Кабміном, які можуть здійснювати резиденти «Дія.Сіті» як кваліфіковані.

Утім, не слід вважати, що зазначені у законі види діяльності є для особи, що набула статусу резидента «Дія.Сіті», виключними, як це, наприклад, відбувається з фінансовими установами. На це в законі ніщо не вказує, а мало б бути пряме положення. Це означає, що, крім тих видів діяльності, які зазначені в ч. 4 ст. 5 закону, особа цілком може здійснювати будь-які інші види економічної діяльності. Закон не обмежує ні кількість таких видів, ні сферу їх спрямування. Відповідно до закону цілком нормально буде, якщо резидент «Дія.Сіті» буде одночасно займатися, наприклад, розробкою програмного забезпечення та здійснювати оптову торгівлю.

Тому ситуація, коли в Реєстрі «Дія.Сіті» опиняються юридичні особи, у яких згідно з ЄДР є КВЕДи як із числа тих, що стимулюються до здійснення у правовому режимі «Дія.Сіті», так і інші, не є протизаконною.

Якщо така особа звертається до Мінцифри з правильно заповненою заявою і вона відповідає вимогам закону та/або бере на себе зобов’язання досягнути цих вимог у встановлений строк, немає підстав для відмови їй у набутті статусу резидента «Дія.Сіті».

Так само відсутні підстави для позбавлення такого резидента його статусу. Навіть, якщо основним видом діяльності у КВЕД значиться не той, який відповідає ч. 4 ст. 5 закону.

Ба більше, під час перевірки формальних вимог Мінцифри після подання резидентом «Дія.Сіті» свого звіту про відповідність проводиться перевірка наявності такої підстави для втрати статусу резидента «Дія.Сіті» як відсутність у Статуті та відомостях з ЄДР інформації про провадження ним «хоча б одного» з видів діяльності, передбачених ч. 4 ст. 5 закону.

При цьому, якщо наявна інформація про хоча б один із таких видів діяльності, вважається, що такий резидент «Дія.Сіті» відповідає вимогам п. 1 ч. 1 ст. 5 закону. Це передбачено Порядком подання та розгляду звіту про відповідність резидента «Дія.Сіті» та незалежного висновку, затвердженого постановою Кабміну від 30.12.2022 №1492.

За відсутності кваліфікованої діяльності – на вихід

Проте, якщо вже за результатами перших трьох повних місяців перебування у статусі резидента «Дія.Сіті» частка кваліфікованого доходу особи становитиме менше 90% загального доходу, це означає, що особа не відповідає усім вимогам резидентства (зокрема, п. 4 ч. 1 ст. 5 закону), що є підставою для прийняття уповноваженим органом рішення про втрату статусу резидента «Дія.Сіті» (згідно з п. 2 або п. 6 ч. 1 ст. 9 закону).

Дізнатися про таку невідповідність Мінцифри зможе зі звіту резидента про відповідність або незалежного висновку. Вперше звітність подається протягом 6 місяців після місяця, в якому набуто статус резидента «Дія.Сіті». При цьому незалежний висновок надається професійним аудитором за підсумками перевірки тверджень звіту про відповідність. Річна звітність надається до 1 червня року, наступного за звітним.

Мінцифри має можливість звіряти дані звіту про відповідність із фінансовою звітністю резидента «Дія.Сіті», поданою у встановленому порядку до контролюючих органів, а також має право отримувати від державних органів іншу інформацію з метою встановлення (не)відповідності резидентів «Дія.Сіті» вимогам закону.

Рішення про втрату статусу резидента «Дія.Сіті» з підстав невідповідності вимогам закону частки кваліфікованого доходу особи приймається Мінцифри протягом 20 робочих днів із дня виявлення ознак наявності такої підстави, але не раніше ніж на десятий робочий день після надсилання резиденту «Дія.Сіті» електронного повідомлення з пропозицією про надання пояснень.

Закон, однак, не містить положень щодо того, як пояснення резидента можуть бути враховані при прийнятті рішення Мінцифри у цьому випадку.

Положення закону демонструють, як достатньо «легкий» декларативний порядок набуття статусу резидента «Дія.Сіті» корелює з ефективною процедурою позбавлення такого статусу.

Воєнний стан надає додатковий імунітет

Але потрібно зауважити, що відповідно до постанови Кабміну від 29.03.2022 №382, у період дії воєнного стану, а саме до 1 січня року, що настає за роком, наступним за роком його припинення чи скасування, від резидентів «Дія.Сіті» не вимагається подання звіту про відповідність та незалежного висновку. А підстава для втрати статусу резидента «Дія.Сіті», передбачена п. 2 ч. 1 ст. 9 закону, тимчасово, до 1 числа місяця, наступного за місяцем припинення чи скасування воєнного стану, не застосовується.

Тобто на цей момент особи, які потрапили до реєстру «Дія.Сіті» на формальних підставах і не відповідають фактично вимогам до такого резидентства, не можуть бути виключені з реєстру.

Держава дійсно пішла на такий крок на другому місяці повномасштабної війни, з метою дотримання послідовності політики максимального сприяння розвитку цифрової економіки в Україні, підтвердження лояльності до ІТ-середовища, резидентів «Дія.Сіті», які лише почали на той момент реєструватися.

Найближчі перспективи – посилення контролю

Подальший розвиток подій залежатиме в тому числі і від перебігу воєнних дій. Цілком можливо найближчим часом очікувати посилення контролю за дотриманням резидентами «Дія.Сіті» вимог профільного закону, як це сталося з поступовим поверненням податкових перевірок, на які в березні 2022 року було накладено повний мораторій.

Суспільство і держава починають розуміти, що нашою спільною метою на сьогодні має бути також «економічна мобілізація», яка неможлива без повноцінного функціонування правових інститутів, що регулюють ті чи інші сфери економіки. А це реально лише за умови дії важелів стримування. Тому ситуація, коли резидентами «Дія.Сіті» є «випадкові» суб’єкти є тимчасовою та виключною.

Якщо розглядати питання у площині оподаткування, то в контролюючих органів позиція більш жорстка, і саме вона значною мірою впливає на недопущення зловживань, що можуть критично відобразитися на вразливій сфері – державному бюджеті.

Фіскальні органи традиційно мають альтернативне бачення діяльності платників податків

Найперше, контролюючий орган завжди ставився не дуже добре, якщо у платника податків основний вид діяльності зазначений не той, яким цей платник насправді займається і який приносить йому левову частку доходу.

Крім того, підвищену увагу органу ДПС може викликати наявність у платника в ЄДР видів діяльності, які далекі один від одного за своєю суттю, і в нього відсутні суттєві матеріально-технічні ресурси для їх реального здійснення (принаймні, на розсуд контролюючого органу).

Зазвичай така ситуація у платників може створити ознаки ризиковості та призвести, наприклад, до блокування податкових накладних, неприйняття таблиці даних платника, невизнання витрат тощо. Для резидентів «Дія.Сіті» це все також актуально, оскільки їхній статус не має жодних особливостей з точки зору оподаткування ПДВ. Крім того, резиденти «Дія.Сіті» цілком можуть бути платниками податку на прибуток на загальних підставах.

А головне, що податкові органи мають свій підхід до видів діяльності резидентів «Дія.Сіті». Вони у своєму інформаційному листі №4 за 2022 рік називають їх «виключними». Це спірне питання, яке не підтверджується законом та ПК України, але це факт, який вплине на результати перевірок резидентів та подальшу судову практику.

Варто було б на рівні закону привести це питання до однозначного розуміння та дати час резидентам, що мають «нетипові» види діяльності, виправитися. Тим більше, що ще при розгляді проєкту закону НАЗК у висновку антикорупційної експертизи рекомендувало вжити в п. 1 ч. 1 ст. 5 закону слово «виключно», зазначаючи, що відсутність чіткого опису ознак видів діяльності, які дозволено здійснювати резиденту «Дія.Сіті», є корупціогенним фактором.

1 березня 2023 року ДПС України на своєму сайті надала відповіді на деякі питання щодо особливостей оподаткування резидентів «Дія.Сіті». Зокрема, контролюючий орган повідомив, що платник податку на прибуток на особливих умовах повинен перейти до сплати податку на прибуток на загальних підставах, починаючи з першого числа року, наступного за податковим (звітним) роком, у якому ним, як резидентом «Дія.Сіті», не дотримано вимог щодо частки кваліфікованого доходу у складі загального.

При цьому не має значення, якою датою внесено в реєстр «Дія.Сіті» запис про втрату статусу резидента. Не матиме також значення, подавав чи ні резидент звіт про відповідність та незалежний висновок – ці документи лише декларують відповідність/невідповідність, проте не створюють сам її факт. Постанова Кабміну від 29.03.2022 №382 на порядок оподаткування не діє, а отже, резиденти жодних пільг щодо воєнного стану не мають.

Відповідно, погляду податкових органів «порушником» теж можна бути недовго, максимум до кінця першого повного календарного року резидентства. Подальше безпідставне використання особливого режиму рано чи пізно повернеться у вигляді донарахованих податків і штрафних санкцій – ДПС точно не забариться, вона має усі інструменти для цього.

Звісно, поки що право на проведення планових і позапланових перевірок повернене до контролюючих органів не в повному обсязі. Проте після їх відновлення відповідальність наступатиме за весь період, коли б вона не була застосована, оскільки строки давності для перевірок під мораторієм і штрафів за ними наразі зупинені. А для податкових перевірок не є перешкодою навіть банкрутство чи ліквідація платника (навпаки, це підстави для позапланової податкової перевірки).

Пов’язаних із рф бенефіціарів знайти важче, але процес можна спростити

Щодо фактів перебування серед резидентів «Дія.Сіті» осіб, повʼязаних із рф, ситуація виглядає дещо по-іншому.

Особа, подаючи заяву на набуття статусу, декларує, що стосовно неї відсутні обставини, передбачені ч. 2 ст. 5 закону. Не може бути резидентом «Дія.Сіті» особа, прямим або опосередкованим власником часток у статутному капіталі якої є держава-агресор, юридична особа, зареєстрована в такій державі або фізична особа, яка переважно чи постійно там проживає. Також резидентом «Дія.Сіті» не може бути особа, щодо якої (або до її пов’язаних осіб) застосовані санкції.

Тобто заявник, який має «у анамнезі» зазначені обставини, не повинен був навіть потрапити до реєстру «Дія.Сіті». А якщо вже таке сталося – то це пряма підстава для позбавлення статусу резидента «Дія.Сіті», передбачена п. 3 ч. 1 ст. 9 закону. Жодних послаблень щодо неї на період воєнного стану не приймалося, вона залишається чинною.

Інформацію про допущене порушення Мінцифри має отримувати з державних реєстрів, баз даних, інформаційних систем, держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав чи міжнародні міжурядові організації, або безпосередньо від таких органів, якщо вони володіють та надають таку інформацію в межах повноважень і в порядку, визначеному законодавством.

Процес збору та актуалізації інформації про бенефіціарів юридичних осіб на рівні державних реєстраторів у нас тимчасово зупинений у зв’язку з війною, тому надії на державні реєстри насправді небагато. Сподіватися на обмін запитами з країною-агресором також не доводиться. Проте можна було б налагодити активнішу співпрацю з органами спеціального призначення та розвідувальними органами України, наприклад СБУ, ГУР МО, щоб була змога використовувати також наявну в них інформацію. Змін до закону для цього вносити не потрібно, достатньо було б спільного підзаконного нормативного акту з описом технології взаємодії. Така взаємодія стане у пригоді і після відновлення декларування бенефіціарів.

ПК України містить положення про те, що особа повинна самостійно перейти на сплату податку на прибуток на загальних підставах із першого числа місяця, наступного за звітним кварталом, у якому до реєстру «Дія.Сіті» внесено запис про втрату платником податку статусу резидента «Дія.Сіті» з усіх підстав, передбачених законом, крім невідповідності частки кваліфікованого доходу.

Проте, розуміючи тенденції позицій контролюючих органів, не дивним буде внесення в найближчому майбутньому змін до ПК України щодо того, що платником податку на прибуток на особливих умовах може бути лише особа, яка відповідає критеріям резидентства, незалежно від наявності в неї статусу резидента «Дія.Сіті» (за аналогією із специфікою сплати ПДФО та ЄСВ з доходів фахівців «Дія.Сіті»). Але на цей момент за Мінцифри поки що зберігається монополія на його дискреційні повноваження щодо встановлення такої (не)відповідності і прийняття відповідних адміністративних рішень. Тому в цьому напрямку уповноважений і контролюючі органи мають діяти в синергії.