ru

Мікрокредити на чесних умовах: аналіз нового закону

Джерело: Протокол

Головною «революційною зміною» Закону (проекту № 1109) «Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій» (надалі – Закон) стало розповсюдження дії ЗУ «Про споживче кредитування» на регулювання мікрокредитів (кредити терміном до одного місяця та кредити, розмір яких не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати).

До прийняття цього Закону, споживачі мікрокредитів фактично були позбавлені всіх гарантій та механізмів захисту ЗУ «Про споживче кредитування», що призвело до значних зловживань з боку небанківських фінансових установ, які такі кредити надають. Так, при оформленні мікрокредиту від потенційного позичальника приховують ключову фінансову інформацію щодо ставок. Сервіси мікрокредитування вказують лише денну ставку, яка становить 2-3%, а річну приховують. В свою чергу річна досягає 730–1095%! В результаті більшість населення, керуючись бажанням швидко отримати кошти, навіть не усвідомлює масштаби катастрофи. Окремо за прострочення надавачі мікрокредитів нараховують відсотки (пеню), додають штрафи. В результаті загальна сума до сплати є непідйомною і позичальники потрапляють у боргову яму.

Окремою недосконалістю була відсутність централізованої бази кредитів та кредитних історій, яка дозволяла взяти споживачу необмежену кількість «швидких» кредитів, які в майбутньому не зможе повернути.

Основні зміни Закону:

  • на мікрокредити розповсюджуються вимоги ЗУ «Про споживче кредитування», але з деякими винятками;
  • не розповсюджуються на мікрокредити положення: необхідність надання кредитодавцем споживачу до укладення договору паспорту споживчого кредиту за спеціальною формою; для таких кредитів не буде застосовуватись правило: у першу чергу сплачується прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом, у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом, у третю – неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит; не розповсюджується умова, що пеня за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу та умова, що сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін;
  • сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті споживачем за порушення виконання його зобов’язань на підставі договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін;
  • обов’язкова умова укладення кредиту – згода споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього кредиту, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». Відсутність такої згоди споживача має наслідком відмову кредитодавця в укладенні договору та здійсненні кредитної операції;
  • відтепер кредитодавець зобов’язаний безоплатно передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», хоча б до одного бюро кредитних історій, включеного до Єдиного реєстру бюро кредитних історій».

Ці нововведення корінним чином змінюють ситуацію на ринку мікрокредитування. Коли вже прийнятий Закон набере чинності, потенційні позичальники будуть захищені від фінансового свавілля кредитодавців і зможуть користуватися швидкими кредитами без наявних на сьогоднішній день проблем. Кредитодавці ж, в свою чергу, завдяки наявності бюро кредитних історій зможуть відстежувати наявність у позичальника вже існуючих кредитів і у разі великої їх кількості відмовляти у виданні наступного.