uk

Трансплантація в законі

Джерело: Юридична Газета

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині» №1967-ІХ. Цим законом передбачено ряд змін до законодавчих актів. Їх загальний аналіз дозволяє зробити висновок, що законодавець мав на меті усунути наявні недоліки профільного Закону «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» та сприяти розвитку цього напряму медицини в Україні.

Щодо безпосереднього змісту внесених змін, то слід виділити наступні.

  • Насамперед, змінами до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» закріплено, що організації медичної допомоги із застосуванням трансплантації та/або провадження діяльності, пов’язаної з трансплантацією, до 01.01.2024 р. продовжують фінансуватися за рахунок державного бюджету.
  • Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» було доповнено визначенням термінів «орган» та «тканина».
  • Передбачено можливість залучення на безоплатній основі для роз’яснення медичного та соціального значення трансплантації представників релігійних організацій.
  • Внесено зміни до принципів, за якими застосовується трансплантація, та ставлення до черговості. Якщо раніше вона мала бути «дотримана», то в новій редакції передбачено «врахування черговості».

За старою редакцією закону, у разі виникнення виключних обставин, що призвели або можуть призвести до неможливості трансплантації конкретному реципієнту або створюють ризик незбереження анатомічних матеріалів, право приймати рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, належало виключно трансплант-координатору донора-трупа. Внесеними змінами таке право було також надане уповноваженій особі спеціалізованої державної установи у сфері трансплантації органів, тканин та клітин.

Певні зміни торкнулися й порядку визначення пари донор-реципієнт Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин в автоматичному режимі. Зокрема, визначення пари, як і раніше, проводиться з урахуванням показників, передбачених ч. 11 ст. 13 Закону, проте тепер ці показники мають оцінюватись за балами, критерії нарахування яких встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. Ця норма дозволить зробити роботу Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин більш прозорою, оскільки оцінка кожного показника буде відображатись у конкретних цифрах. Однак ці зміни набирають чинності лише з 1 грудня 2022 р.

Крім того, змінами виключено з Закону норми щодо повноважного представника, який після смерті особи надає згоду на вилучення з її тіла анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів. Тепер таку згоду мають право надавати лише другий з подружжя, близькі родичі (діти, батьки, рідні брати та сестри) або особа, яка зобов’язалася поховати померлого. Також передбачено можливість надання особою згоди чи незгоди на посмертне донорство не тільки у письмовій, а й у електрон- ній формі. Окремо закріплено, що згода не потребує нотаріального посвідчення чи засвідчення справжності підпису нотаріусом.

Наявність такої норми дозволяє прогнозувати можливе включення функціоналу для надання згоди на посмертне донорство безпосередньо до застосунку «Дія», і це дозволить значно розширити коло осіб, якими буде прийнято рішення про надання згоди на донорство.