uk

Зміна порядку направлення податкового повідомлення-рішення та вимог про запити про звірку: що треба знати

Джерело: АгроPRO

Не перший рік в Україні здійснюється податкова реформа. В межах цієї реформи, зокрема, було прийнято Закон України від 16.01.2020 р. № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466). Деякі норми цього Закону набрали чинності лише з 01.01.2021 р. Як наслідок – певні нормативно-правові акти Мінфіну потребували приведення у відповідність. Тому далі розглянемо основні положення наказів Мінфіну:

 • від 31.12.2020 р. № 846 «Про внесення змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» (набрав чинності 20.03.2021 р.) (далі – Наказ № 846);
 • від 08.12.2020 р. № 746 «Про внесення змін до форми запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки» (далі – Наказ № 746).

Зміна порядку направлення податкового повідомлення-рішення

Наказом № 846 внесено зміни до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2015 р. № 1204 (далі – Порядок № 1204).

Зазначені зміни зумовлені необхідністю привести форму податкового повідомлення-рішення (далі – ППР) у відповідність до пп. 58.1.2 ст. 58 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Нагадаємо, що п. 58.1–58.3 ст. 58 ПКУ було викладено в новій редакції Законом № 466.

Отже, було змінено вимоги до інформації, яку повинно містити ППР. Відтепер ППР повинно містити, зокрема (п. 3, 4 розд. ІІ Порядку № 1204):

 • обґрунтовану підставу для визначення (нарахування/зменшення) грошового зобов’язання та/або податкового зобов’язання;
 • викладення стислого змісту виявлених правопорушень;
 • обставини вчинення правопорушення;
 • чітко відображену обґрунтовану підставу для застосування штрафних санкцій;
 • дії, які вчинив платник податків задля дотримання чинного законодавства;
 • інформацію щодо права платника податків подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтвердних документів поважності причин його пропуску.

Новий порядок значно розширив кількість затверджених форм ППР (було 14, стало 30) (п. 2 розд. ІІ Порядку № 1204). Це пов’язано з тим, що для кожної форми ППР затверджено фактично дві форми. Наприклад, є затверджена форма «Р», яка застосовується за результатами перевірок, розпочатих до 01.01.2021 р. (додаток 2), та форма «Р», яка застосовується за результатами перевірок, розпочатих після 01.01.2021 р. (додаток 3). Нагадаємо, що до 20.03.2021 р. була лише форма «Р» (додаток 2).

Це зроблено для забезпечення виконання п. 56 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, яким передбачено, що за правилами ПКУ, чинними до 01.01.2021 р., здійснюється:

 • проведення перевірок, що були розпочаті до 01.01.2021 р.;
 • розгляд заперечень платників податків до актів (довідок) таких перевірок;
 • прийняття за їх результатами ППР та оскарження таких ППР.

Крім того, затверджено дві нові форми ППР:

 • у разі виявлення за результатами перевірок завищення сум ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету, заявлених у податкових деклараціях, зокрема при використанні права на податкову знижку (форма «ЗН»);
 • у разі порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних (форма «АН»).

Запроваджено ведення Єдиного реєстру ППР, в якому має відображатись така інформація:

 • дата складання, надіслання (вручення) та отримання платником податків ППР;
 • дата відкликання або зміни ППР;
 • дата настання граничного строку сплати грошових зобов’язань, стан їх узгодження та терміни сплати;
 • інформація про виникнення податкового боргу платника податків, дату та номер податкової вимоги;
 • оскарження ППР в адміністративному або судовому порядку.

Зміна форми запиту про зустрічну звірку

Наказом № 746 викладено у новій редакції форму Запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки. Це зроблено для приведення форми запиту у відповідність до абз. 4 п. 73.5, абз. 1,2 пп. «а» пп. 39.5.2.13 ПКУ. Відтепер форма запиту адаптована для отримання інформації, яка необхідна для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» в ланцюгу постачання/придбання товарів (робіт, послуг). Нова форма запиту містить нові вимоги до підпису керівника (його заступника) органу ДПС на проведення зустрічної звірки. Тепер зазначається лише посада, власне ім’я та прізвище особи, без зазначення по батькові.

Не слід забувати, що зустрічні звірки не є перевірками, а проводяться виключно з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв’язку з проведенням перевірок. Однак це не означає, що такі відомості не будуть використані як податкова інформація та не стануть підставою для призначення позапланової перевірки щодо підприємства.

ПОРАДИ

Спілкуючись з органом ДПС, варто дотримуватись таких порад:

 1. Завжди отримувати та відповідати на листи/запити органу ДПС. Навіть якщо платник податків цілком впевнений у тому, що такий лист/запит є протиправним. Пропонуємо описати протиправність такого листа/запиту, але в будь-якому разі не ігнорувати його.
 2. Не зайвим буде налагодити гарні відносини з поштарем, аби той одразу повідомляв відповідальну особу про появу листа з податкової.
 3. На конверті чітко фіксувати дату отримання того чи іншого листа, конверт зберігати. При цьому така дата повинна збігатися з датою, коли платник розписався в повідомленні про вручення.
 4. Отримавши запит на проведення зустрічної звірки, необхідно приділити детальну увагу документальному оформленню взаємовідносин з контрагентом, стосовно якого надійшов запит. Нерідко результати однієї перевірки стають підставою для проведення іншої.
 5. Звертати увагу, що кожен документ, створений органом державної влади, має бути зареєстрований в системі, і такому документу має бути присвоєний реєстраційний індекс. Присвоєння реєстраційного індексу в СЕД здійснюється автоматично з використанням штрих-коду. Штрих-код включає реєстраційний індекс і дату документа та на вихідній кореспонденції розташовується у лівому нижньому куті.

Ці невеличкі, але вкрай важливі рекомендації дозволять платнику податків мінімізувати можливі негативні наслідки від комунікації з органом ДПС та перевести таку комунікацію у суто юридичну площину.