uk

Зміни в податковій сфері у зв’язку з воєнним станом

Джерело: Юрист Закон

Після введення на території України правового режиму воєнного стану Верховна Рада України (далі – ВРУ) неодноразово вносила зміни до податкового законодавства.

Це пов’язано з тим, що адміністрування податків є занадто забюрократизованим, а тому, зважаючи на потреби воєнного часу, потрібно знімати всі бюрократичні перепони для належного функціонування української економіки.

Отже, ураховуючи виклики часу Верховна Рада України поступово робить кроки до лібералізації податкового законодавства. Тож на цей час ухвалено такі законодавчі акти:

– 03.03.2022 – Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану”, який набув чинності 07.03.2022;

– 15.03.2022 – Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану”, який набув чинності 17.03.2022;

– 24.03.2022 – Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану”, який на момент написання статті був на підписанні у Президента України та ще не набув чинності;

– 01.04.2022 – Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків в період воєнного, надзвичайного стану” (законопроєкт № 7234), який на цей час перебуває на підписанні у Президента України та не набув чинності на момент написання статті.

Пропонуємо до огляду короткий аналіз зазначених вище змін.

Податкові перевірки

На період дії правового режиму воєнного стану встановлено мораторій на проведення податкових перевірок, зокрема й тих, які було розпочато до 24 лютого 2022 року. Упродовж дії цього мораторію тимчасово зупинено попередній мораторій, передбачений на період дії карантину, спричиненого COVID-19.

Утім, згаданий мораторій не є абсолютним. Зокрема, на період дії правового режиму воєнного стану допустимим є проведення податковими органами таких перевірок:

 • фактичних;
 • камеральних у випадку подання заяви про повернення суми бюджетного відшкодування.

Крім цього, додатково передбачено нові підстави для проведення фактичних перевірок щодо:

 • забезпечення платниками податків можливості кінцевим споживачам здійснювати безготівкові розрахунки;
 • формування, установлення та застосування державних регульованих цін (перевірку може бути проведено в разі наявності в податкових органів відповідної інформації або за письмовим зверненням покупця (споживача)).

Також варто звернути увагу на те, що в разі виявлення порушень під час таких перевірок уникнути відповідальності з огляду на введення воєнного чи надзвичайного стану у платників податків не вийде.

Законодавець врегулював питання втрати первинних документів на території населених пунктів, де проводять (проводили) бойові дії, або неможливості їх надання через неможливість їх вивезення, оскільки це пов’язано з ризиком для життя та здоров’я платника податків.

Для цього платникам податків насамперед необхідно подати до податкового органу повідомлення про неможливість вивезти первинні документи за місцем свого обліку в довільній формі. Таке повідомлення має підписати керівник підприємства та головний бухгалтер.

У повідомленні потрібно зазначити:

 • обставини, що призвели до втрати та/або неможливості вивезення первинних документів;
 • податкові (звітні) періоди;
 • загальний перелік первинних документів (за можливості із зазначенням реквізитів).

Після подання повідомлення дані та показники податкової звітності за податкові (звітні) періоди, зазначені в повідомленні, не можуть бути піддані сумніву лише на підставі відсутності первинних документів.

Якщо після подання повідомлення про неможливість вивезення первинних документів платнику податків стане відомо про втрату цих документів, платник податків зобов’язаний подати до податкового органу повідомлення про втрату первинних документів із зазначенням обставин такої втрати. Після подання цього повідомлення податковий орган не має права здійснювати податкову перевірку указаних у повідомленні податкових періодів.

Податковий орган може відмовити платнику податків у застосуванні такого мораторію, направивши відповідне рішення протягом одного місяця. Це рішення можна оскаржити як в адміністративному, так і судовому порядку. На період оскарження на платника податків поширюється мораторій на проведення перевірок указаного в повідомленні періоду.

Строки

Для платників податків і податкових органів підлягає зупиненню перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи.

Також на період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану підлягає зупиненню перебіг строків даності. Тобто на цей час ПКУ містить подвійне зупинення строків давності: на період карантину, установленого через COVID-19, і на період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Відповідальність

Платники податків на час дії правового режиму воєнного стану звільнені від відповідальності за такі дії:

 • недотримання термінів сплати податків і зборів;
 • недотримання термінів подання звітності, зокрема й з аудиторським висновком;
 • відсутність реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування;
 • неподання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального й обсяг обігу пального або спирту етилового.

Однак після припинення або скасування воєнного стану в Україні такі податкові обов’язки необхідно буде виконати протягом шести місяців. Інакше відповідальності не уникнути.

Окремо законодавець урегулював питання платників податків, які брали безпосередню участь у воєнних діях. Такі платники звільнені від відповідальності за невчасне виконання податкових обов’язків (зокрема, і після спливу шестимісячного строку з моменту припинення або скасування воєнного стану в Україні) у разі виконання податкових обов’язків упродовж одного місяця з дня закінчення дії наслідків, які унеможливили виконання таких обов’язків.

Єдиний податок

Істотна лібералізація відбулася у спрощеній системі оподаткування.

Так, фізичні особи – підприємці та юридичні особи тепер мають право обрати 3-тю групу спрощеної системи оподаткування на особливих умовах, крім тих:

 • що провадять діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
 • що провадять діяльність з обміну іноземної валюти;
 • що здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів у ємностях до 20 літрів, імпорту автомобілів легкових, кузовів до них, причепів і напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів та роздрібної торгівлі підакцизними товарами);
 • що здійснюють видобуток, реалізацію корисних копалин (крім видобування підземних і поверхневих вод підприємствами, які надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення);
 • що є страховим (перестраховим) брокером, банком, кредитною спілкою, ломбардом, лізинговою компанією, довірчим товариством страхової компанії, установою накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційним фондом і компанією, іншою фінансовою установою, визначеною законом; реєстратором цінних паперів;
 • що є представництвом, філією, відділенням та іншим відокремленим підрозділом юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
 • що є нерезидентом.

Інші обмеження для таких осіб, передбачені для платників 3-ї групи п. 291.5 ПКУ, на час дії правового режиму воєнного стану застосуванню не підлягають.

Варто наголосити на тому, що для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, не передбачено можливості обрати 3-тю групу спрощеної системи оподаткування на особливих умовах.

Для платників єдиного податку 3-ї групи на особливих умовах запроваджено додатково ставку податку в розмірі 2 % від доходу, а для платників єдиного податку 1-ї та 2-ї груп на період дії воєнного стану передбачено добровільну сплату цього податку.

Для переходу на спрощену систему оподаткування на особливих умовах платнику податку необхідно подати відповідну заяву.

Статус платника єдиного податку 3-ї групи на особливих умовах набувають платники в такі строки:

 • з 1 квітня 2022 року – у разі подання заяви до 1 квітня 2022 року;
 • з наступного робочого дня після подання такої заяви – у разі подання заяви починаючи з 1 квітня 2022 року.

Слід наголосити, що платники єдиного податку 3-ї групи, які вже обрали ставки 5 % без ПДВ або 3 % з ПДВ, з 01 квітня 2022 року не переходять автоматично на ставку 2 %. Тож такі платники, які бажають обрати ставку єдиного податку 2 %, додатково мають подати відповідну заяву до податкового органу.

Звітним періодом для платників, які обрали ставку податку 2 %, є календарний місяць. Декларацію необхідно подавати щомісячно протягом 20 календарних днів місяця, наступного за звітним.

Сплата податку відбувається протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації.

Щодо платників єдиного податку 3-ї групи, які до запровадження змін обрали ставку податку 5 % без ПДВ або 3 % з ПДВ, порядок і строки подання декларації та сплати податку залишаються без змін.

Законодавчими змінами передбачено, що реєстрація платників ПДВ в разі переходу на особливі умови спрощеної системи оподаткування вважається призупиненою з першого числа місяця, у якому подано відповідну заяву.

Також було врегульовано питання податкового кредиту, отриманого за товарами / послугами, необоротними активами, придбаними / виготовленими з податком на додану вартість до початку застосування особливостей оподаткування та використаними (поставленими, реалізованими) у період застосування 3-ї групи спрощеної системи оподаткування. Такі платники податків зобов’язані нарахувати компенсувальний ПДВ, передбачений п. 198.5 ПКУ, не пізніше за останній день звітного періоду, у якому відбулося відновлення їхньої реєстрації як платників ПДВ.

Платники податку на прибуток підприємств, які бажають обрати спрощену систему оподаткування, після переходу на сплату єдиного податку повинні відзвітувати за періоди перебування на загальній системі оподаткування.

Також у разі наявності переплати з податку на прибуток, сплати авансових внесків під час виплати дивідендів, наявності збитків такі показники може бути враховано під час сплати податку на прибуток після відновлення статусу платника такого податку.

Також обрання 3-ї групи єдиного податку зі ставкою податку 2 % не звільняє платників від виконання правил трансфертного ціноутворення.

ПДФО

Було розширено можливість реєстрації волонтерів для надання волонтерської допомоги. Якщо раніше право бути внесеними до реєстру волонтерів і не нараховувати податок на залучені волонтерами кошти мали лише особи, які проживають на територіях Донецької та Луганської областей, то тепер таку можливість поширено на всю територію України.

Крім того, відтепер сума відшкодування вартості пального, витраченого під час надання послуг із перевезення для забезпечення потреб Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони, не підлягає зарахуванню до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги.

Допомога постраждалим від військової агресії рф не входить до оподатковуваного доходу в цілях оподаткування ПДФО, що також усуває необхідність оподатковувати ці виплати військовим збором.

У разі переказу коштів або передання майна неприбутковим організаціям платники податків мають право на податкову знижку за результатами 2022 звітного року в розмірі витрат, які не перевищують 16 % від суми отриманого річного доходу.

Також самозайняті особи зможуть враховувати до складу витрат витрати, зроблені на потреби оборони, чим зменшити об’єкт оподаткування з ПДФО, військового збору та ЄСВ.

Для податкових агентів, які купують у фізичних осіб сільськогосподарську продукцію, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою, починаючи з 01 квітня 2022 року та протягом дії воєнного стану передбачено, що в податковому розрахунку не треба зазначати інформацію про суми окремої виплати, суми нарахованого на неї податку, а також відомості про фізичну особу – платника податку, яка одержала дохід від продажу на користь податкового агента власної сільськогосподарської продукції.

ПДВ

Для платників податків на період дії правового режиму воєнного стану на пальне передбачено пільгову ставку з ПДВ в розмірі 7 %.

Проте таким платникам слід урахувати один нюанс: якщо внаслідок операцій із паливом, до якого було застосовано пільгову ставку, у них виникне від’ємне значення з ПДВ, то такі платники втрачають право на бюджетне відшкодування ПДВ, а таке від’ємне значення може бути зараховане лише до податкового кредиту наступного звітного періоду.

Також передбачено, що на товари / послуги, передані / надані на потреби оборони, або товари, знищені внаслідок воєнних дій, не потрібно нараховувати компенсувальний ПДВ, а тому положення п. 198.5 ПКУ не підлягають застосуванню.

У разі, якщо постачальники товарів / послуг не зареєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних, покупці мають право зарахувати до складу податкового кредиту суму раніше сплаченого ПДВ на підставі наявних первинних документів.

Проте обов’язок із реєстрації податкових накладних лише відстрочується, а не скасовується. Після припинення або скасування дії воєнного стану постачальники товарів / послуг зобов’язані здійснити реєстрацію таких податкових накладних протягом шести місяців, а покупці – відкоригувати раніше задекларовані показники суми податкового кредиту з ПДВ.

Звільнено від нарахування пені невідшкодування державою платникам ПДВ суми бюджетного відшкодування у зв’язку з уведенням воєнного чи надзвичайного стану.

З 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території України було звільнено від оподаткування ПДВ операції з увезення товарів на митну територію України в митному режимі імпорту суб’єктами господарювання, платниками єдиного податку 1-ї – 3-ї груп і транспортних засобів для фізичних осіб – громадян, крім імпорту товарів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором щодо України або які ввозять із території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України.

Акцизний податок

Під час дії правового режиму воєнного стану, надзвичайного стану передання платниками податку пального на військові потреби або гуманітарної допомоги не є реалізацією пального, а тому нараховувати зобов’язання з акцизного податку не потрібно.

Крім того, до решти операцій із пальним на період дії правового режиму воєнного стану, надзвичайного стану було встановлено пільгову ставку з акцизного податку в розмірі 0 %.

Також у разі неможливості зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних дозволено переміщувати пальне або спирт етиловий транспортними засобами за наявності товарно-транспортної накладної, яка повинна містити всю інформацію, що має бути у відповідній акцизній накладній.

З 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території України звільнено від оподаткування акцизним податком операції з увезення фізичними особами та платниками 3-ї групи єдиного податку зі ставкою 2 % на митну територію України транспортних засобів у митному режимі імпорту.

Операції з добровільного передання або відчуження коштів, товарів, зокрема й підакцизних, надання послуг на користь Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони без попереднього або наступного відшкодування їхньої вартості не є операціями з реалізації для цілей оподаткування.

З 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України датою виникнення податкових зобов’язань з акцизного податку на операції з реалізації електричної енергії є дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок або дата отримання інших видів компенсацій за реалізовану електричну енергію.

Місцеві податки та збори

На період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану органи місцевого самоврядування отримали право ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів і податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів без застосування процедур їх оприлюднення у друкованих засобах масової інформації.

Звільнення від сплати плати за землю, податку на майно, мінімального податкового зобов’язання й екологічного податку

З березня 2022 року до 31 грудня, наступного за роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, платники податків не нараховують та не сплачують плату за землю за земельні ділянки:

 • на яких ведуться (велися) бойові дії;
 • які тимчасово окуповані рф;
 • які визначено як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких розташовано фортифікаційні споруди.

Щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, то за 2021 і 2022 податкові (звітні) роки не підлягає нарахуванню та сплаті такий податок за об’єкти житлової нерухомості:

 • розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії;
 • розташовані на територіях, тимчасово окупованих рф;
 • що стали непридатні для проживання у зв’язку зі збройною агресією рф.

Щодо нежитлової нерухомості, то такий податок не підлягає сплаті на період із 1 березня 2022 року до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, за об’єкти:

 • що розташовані на територіях, де ведуться (велися) бойові дії;
 • що розташовані на територіях, тимчасово окупованих рф.

Водночас платники податку – юридичні особи протягом шести календарних місяців після дати припинення або скасування воєнного стану мають право подати уточнюючу податкову декларацію, у якій відобразити зміни податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за відповідний податковий період.

Щодо мінімального податкового зобов’язання, то його було скасовано на земельні ділянки за 2022, 2023 звітні роки в аналогічних випадках, зазначених вище.

Також було звільнено платників податків від сплати екологічного податку з 1 січня 2022 року до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів і тимчасове зберігання радіоактивних відходів на територіях:

 • де ведуться (велися) бойові дії;
 • тимчасово окупованих рф.

 Єдиний соціальний внесок

Фізичні особи – підприємці, самозайняті особи та члени фермерського господарства з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе.

Також роботодавці – ФОП – платники єдиного податку 2-ї та 3-ї груп, а також юридичні особи, які належать до 3-ї групи платників єдиного податку, мають право за власним рішенням не сплачувати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані під час мобілізації на військову службу. У такому разі за цих працівників сплата ЄСВ відбуватиметься за кошти державного бюджету.

На період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, а також протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану не підлягають нарахуванню штрафні санкції та пеня за порушення у сфері сплати ЄСВ.

Крім того, було встановлено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану і протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану, а перевірки, які було розпочато до 24 лютого 2022 року та не завершено, підлягають зупиненню по останній календарний день третього місяця з дня припинення (скасування) воєнного, надзвичайного стану.

РРО

Звільнено від застосування штрафних санкцій на період дії правового режиму воєнного стану суб’єктів господарювання, які вчинили порушення у сфері застосування РРО.

Однак такі послаблення не підлягають застосуванню до суб’єктів господарювання, які вчинили порушення розрахункових операцій під час продажу підакцизних товарів.

Також дозволено використовувати РРО в режимі офлайн із використанням фіскальних номерів із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером керівного органу, понад встановлені законодавством ліміти.

До того ж знято заборону на використання програмного РРО в період, коли немає зв’язку між програмним РРО та фіскальним сервером керівного органу, без отриманого в керівному органі діапазону фіскальних номерів.

Майно, що перебуває в податковій заставі, може бути вилучено на користь держави

Керівники військово-цивільної адміністрації тепер мають право вилучати майно платників податків, яке перебуває в податковій заставі, без попередньої згоди органу контролю.

Таке вилучення має бути оформлено рішенням керівника військово-цивільної адміністрації.

Звільняється майно від податкової застави з дня отримання такого рішення.

Водночас у разі оплатного вилучення майна такі кошти буде спрямовано на погашення податкового боргу платника податків, майно якого було вилучено.