uk

Відшкодовуємо моральну шкоду за незаконне кримінальне переслідування

Джерело: АгроPRO

Уявімо ситуацію: щодо керівника підприємства порушено кримінальне провадження за ухилення від сплати податків. У подальшому таке кримінальне провадження закривається. Чи може керівник, чия ділова репутація постраждала, претендувати на відшкодування моральної шкоди з боку держави за таке переслідування?

А якщо справа дійшла до суду, однак було ухвалено оправдальний вирок, як діяти в такій ситуації?

На всі запитання постараюсь надати відповідь у цій статті: у яких саме випадках держава має відповідати за кримінальне переслідування особи, чим регламентовано відшкодування завданої шкоди, його розмір та порядок стягнення коштів.

Загальні засади відшкодування моральної шкоди

Загальні засади відшкодування моральної шкоди встановлено главою 82 Цивільного кодексу України (ЦК України). Статтею 1167 ЦК України встановлено, що моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу державної влади, якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її:

 1. незаконного засудження;
 2. незаконного притягнення до кримінальної відповідальності;
 3. незаконного застосування запобіжного заходу;
 4. незаконного затримання;
 5. незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт.

Більш конкретизує право особи на відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, стаття 1176 ЦК України.

Спеціальне законодавство

Однак, ці норми є бланкетними, тобто відсилають особу до спеціального нормативно-правового акта, який регулює вузьке питання. Мова йде про Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» (надалі – Закон) та спеціальне Положення, яке визначає порядок застосування зазначеного Закону України.

Стаття 1 Закону визначає розширений перелік випадків, за яких підлягає відшкодуванню шкода, завдана громадянинові:

 • незаконне засудження;
 • незаконне повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;
 • незаконне взяття і тримання під вартою;
 • незаконне проведення обшуку, виїмки;
 • незаконне накладення арешту на майно;
 • незаконне відсторонення від посади;
 • незаконна конфіскація майна;
 • незаконне проведення оперативно-розшукових заходів, передбачених законами України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та іншими актами законодавства;
 • інші процесуальні дії, що обмежують права громадян.

Останній пункт дозволяє зробити однозначний висновок, що перелік підстав, який дає можливість громадянинові відшкодувати завдану моральну шкоду, не є вичерпним.

Підготовка до подання позову про відшкодування моральної шкоди

Будь-яка обставина в ході кримінального провадження, яка пов’язана із завданням шкоди честі, гідності, діловій репутації особи, має бути зафіксована та вивчена на предмет подальшої можливості звернення із заявою про відшкодування завданих збитків, в тому числі і щодо моральної шкоди.

Варто пам’ятати, що сам факт завдання шкоди з боку правоохоронців, суду, не є правовою підставою для здійснення відшкодування. Такий факт має бути юридично зафіксовано.

Правила такої фіксації закріплено статтею 2 Закону. Так, право на відшкодування шкоди виникає у випадках:

 1. постановлення виправдувального вироку суду;
 2. встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні суду факту:
 • незаконного повідомлення про підозру
 • незаконного взяття і тримання під вартою
 • незаконного проведення в ході кримінального провадження обшуку, виїмки
 • незаконного накладення арешту на майно
 • незаконного відсторонення від роботи (посади)
 • незаконного проведення оперативно-розшукових заходів
 • інших процесуальних дій, що обмежують чи порушують права та свободи громадян,
 1. закриття кримінального провадження:
 • за відсутністю події кримінального правопорушення
 • відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення
 • невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи у суді і вичерпанням можливостей їх отримати.
 1. У випадку проведення оперативно-розшукових заходів, за умови, що протягом шести місяців після проведення таких заходів не було розпочате кримінальне провадження за результатами цих заходів.

Таким чином, підготовка до формування правової позиції майбутньої позовної заяви про відшкодування завданої моральної шкоди має бути розпочата ще на етапі досудового розслідування та розгляду обвинувального акту в суді.

Чудово, коли мова йде про виправдувальний вирок, однак навіть такий вирок може бути виписаний по-різному. Наприклад, встановлено кожен факт незаконної слідчої дії, у мотивувальній частині випасано всі зловживання та протиправну поведінку слідства, факт незаконного застосування запобіжного заходу та повідомлення про підозру тощо.

Тобто, ґрунтовна робота сторони захисту у подальшому допоможе довести більш значний розмір завданої моральної шкоди, що підлягає відшкодуванню.

Обов’язковим елементом для можливості починати процес відшкодування шкоди є набрання законної сили документом, про який йде мова вище у статті 2 Закону. І якщо з рішенням суду все більш менш зрозуміло (стадія апеляційного провадження – рішення набрало законної сили, обов’язково касація від сторони обвинувачення – ми все ж радимо клієнту зачекати, коли вища інстанція поставить крапку в судовій тяганині), то із постановою про закриття кримінального провадження все не так просто.

Отримавши постанову про закриття кримінального провадження за реабілітуючих умов (вказані вище) все ж не варто поспішати із позовом про відшкодування моральної шкоди. Постанова слідчого може бути скасована прокурором – процесуальним керівником, а постанова про закриття кримінального провадження прокурора – вищестоящим прокурором.

У період, поки всі необхідні документи набирають законної сили, починайте збір доказів, які підтвердять розмір завданої моральної шкоди.

Підтвердження розміру завданої моральної шкоди

Тут є два найчастіші варіанти:

 1. Йдемо виключно за положеннями Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».
 2. Використовуємо положення Закону у поєднанні із психологічною експертизою.

Про що йде мова?

Стаття 13 Закону передбачає, що розмір моральної шкоди визначається з урахуванням обставин справи в межах, встановлених цивільним законодавством. Разом з тим, частиною 2 встановлено, що відшкодування моральної шкоди за час перебування під слідством чи судом провадиться виходячи з розміру не менше одного мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством чи судом.

Однак, принциповий момент в тому, Закон встановлює саме нижню межу для розрахунку моральної шкоди у встановлених випадках: час перебування під слідством чи судом.

Такий розмір може бути обґрунтовано збільшений, наприклад, мова йде не просто про перебування під слідством, а відсторонення від посади, завдання шкоди діловій репутації, погіршення стану здоров’я у зв’язку із стресом, пов’язаним із досудовим розслідуванням, тощо.

Всі ці обставини можуть бути враховані під час проведення психологічної експертизи, яка і визначить розмір страждань особи, а висновок експерта буде основою для формування правової позиції.

Процедура відшкодування моральної шкоди

Сама ж процедура відшкодування саме моральної шкоди є досить звичною: звернення до суду цивільної юрисдикції із позовною заявою відповідно до правил Цивільного процесуального кодексу України. Відповідачами у таких справах можуть бути відповідна прокуратура, управління Національної поліції, Державна казначейська служба України – як відповідач або третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

І насамкінець: чи варто починати судовий процес щодо відшкодування моральної шкоди? Однозначно варто! Дуже часто заявники турбуються, що вартість послуг адвоката буде рівна або навіть перевищувати присуджену суму відшкодування завданої моральної шкоди.

Однак, у будь-якій категорії справ не варто забувати про передбачений законодавцем механізм компенсації витрат на професійну правничу допомогу. Належним чином аргументована, співмірна сума витрат на оплату послуг адвоката також буде компенсована шляхом ухвалення рішення у відповідній частині.